Święto Niepodległości

11 listopada 2021 r. poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Stasikówce wraz z p. Dyrektor Bogumiłą Tyrałą i opiekunem - p. Anną Budz uczestniczył w Gminnych Obchodach Święta Niepodległości w Poroninie.

Poczty sztandarowe spotkały się przy Dębie Katyńskim, zasadzonym na cześć Franciszeka Orawca, który był majorem piechoty Wojska Polskiego. Już w czasach I wojny światowej walczył w Legionach Polskich. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wstąpił do Wojska Polskiego i został skierowany do 2. Pułku Strzelców Podhalańskich.W 1939 roku w niewyjaśnionych okolicznościach dostał się do niewoli niemieckiej. Po wkroczeniu na ziemie polskie wojsk radzieckich został oddany Sowietom w ramach wymiany jeńców. Jego nazwisko zostało opublikowane na liście katyńskiej, według której rozstrzelano go wiosną 1940 roku. Obelisk i tablicę pamiątkową ufundowała Ś. P. Bronisława Orawiec-Lőffler, która zginęła w katastrofie smoleńskiej w 2010 r. Był to jej hołd dla stryja i człowieka zasłużonego dla Polski.

Na cmentarzu w Poroninie oddano hołd poległym za wolność Polski. W kościele odbyła się uroczysta msza św. w intencji wolnej Polski. Ewangelia poruszyła kwestię mądrości, której źródło jest w Bogu. Potrzeba mądrych rządów i ludzi, by nie zaprzepaścić dziedzictwa Polski i ofiary Polaków poległych za wolność Ojczyzny.

11.21

11.21

11.21

Źródło informacji o Dębie Pamięci w Poroninie: https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/smolensk-96-wspomnien-bronislawa-orawiec-loffler/c72xcsd