Rekrutacja 2022/2023

Zasady rekrutacji do przedszkola oraz klasy I szkoły podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Stasikówce na rok szkolny 2022/2023

Termin zapisu uczniów do przedszkola i szkoły zostanie podany na szkolnej stronie internetowej w drugiej połowie lutego 2022 roku.