Nauczyciele

Dyrektor szkoły
mgr Bogumiła Tyrała - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej


Nauczyciele

mgr Teresa Bafia - nauczyciel doradztwa zawodowego

mgr Anna Budz - nauczyciel matematyki i informatyki

mgr Dominik Remiasz - nauczyciel geografii i przyrody

mgr inż. Elżbieta Florczyk - nauczyciel fizyki i matematyki

mgr Krystyna Gawron-Mardos - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Joanna Gościej - nauczyciel języka angielskiego

mgr Piotr Gutt - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

ks. mgr Stanisław Holla - nauczyciel religii

mgr Izabela Klamerus - nauczyciel języka niemieckiego

mgr Hanna Krzyżanowska - nauczyciel chemii

mgr David Czernik - nauczyciel muzyki

mgr Magdalena Łukaszczyk - nauczyciel języka polskiego i wychowania do życia w rodzinie

mgr Bożena Szybkowska - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Magdalena Szyszka-Janicka - nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

mgr Joanna Topór - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Renata Tragarz - nauczyciel biologii

mgr Agnieszka Hyżna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i edukacji przedszkolnej

mgr Artur Trepka - bibliotekarz