Sprzęt sportowy

W dniu 5 marca 2021 roku Pani Wójt Anita Żegleń wraz z przedstawicielami Gminy - Panią Beatą Bobak i Panem Radosławem Fiedlerem dostarczyli zakupiony sprzęt sportowy, który wzbogaci wyposażenie szkoły.
Sprzęt został zakupiony ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Szkoła otrzymała:

  • 15 stepów dwustopniowych Firmy SPOKEY,
  • 6 materacy gimnastycznych,
  • 15 piłek gimnastycznych Yoga Ball,
  • 16 sztuk hantli (0,5 i 1 kg),
  • 15 gum Resistance Band,
  • 15 gum Fitness Rubber.