Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

16 kwietnia 2021 r.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Stasikówce znajduje się na tablicy informacyjnej w budynku szkoły.


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki informuje o naborze do Oddziału Przedszkolnego, klasy I i uzupełniającym naborze do pozostałych klas na rok szkolny 2021/2022:

  • do oddziału przedszkolnego (roczniki 2015, 2016),
  • do klasy pierwszej (rocznik 2014, możliwe zapisy rocznika 2015).

Termin składania wniosków: 01 marca - 19 marca 2021 r.
Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły.
W momencie zapisu dziecka niezbędny jest dowód osobisty rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

z poważaniem

Elżbieta Konopka


Dokumenty do pobrania: