Małopolskie Talenty - nagrody

K. Pawlikowska i K. Łukaszczyk otrzymały nagrody za 100% frekwencję na zajęciach informatycznych w projekcie Małopolskie Talenty. Uczennice otrzymały również nagrodę za projekt wyróżniony w konkursie projektów realizowanych podczas zajęć. Nagrody wręczyła uczennicom p. Krystyna Zabrzewska - pomysłodawczyni i Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Podtatrza, realizującego projekt Małopolskie Talenty na Podhalu. 

Małoplskie Talenty - nagrody

Małopolskie Talenty - nagrody

Małopolskie Talenty - nagrody