Ogólnopolski Konkurs Literacki - "Tyś po Bogu największą pociechą"

Miło nam poinformować, że nasza uczennica Karolina Pawlikowska z klasy 6 zdobyła wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie LiterackimTyś po Bogu największą pociechą”.

Poniżej wyróżniony wiersz.


Syćko, co nom dajys

O Maryjo Niebiysko Pani,
Ty, jakó opiykunka nojświyntso sićkich nos góroli,
Nie jednego wyciongnynaś z nojgłymbsyj niedoli.
Świyrcki wytarłaś́ swoim dzieciom,
a serca pełne bezradnóści przepełniyłaś nadziejom.
Ty, nasyk próśb wysłuchujys z ciyrpliwóściom,
uśmiechajyncy siy z cułósciom.

Matkó, Ty wiys co dlo nos nojlepse.
I nawet kie nie umiymy docynić syćkiygo co nom dałaś,
nie łopuscos nos.

Nie wiymy jakó momy Ci siy odpłacić
za calućkiy dobró coś gó nom dała.
Zostajy inó nom napełnionym wdziyncnościom
garnońć siy ku Tobie
i dziynkówać.

Pragniemy Ciy jesce pytać pokorniy,
cobyś góroli miała w swojej nojświyntsyj opiece,
Tatry chowała pod swoim płoscem
pełnym miyłosci i ochrony,
a nastympnym pokolyniom stale przybacowała,
ze zyjom koło nojcudowniyjsego daru,
co Pon Jezus dol nom, górolom.


Ogólnopolski Konkurs Literacki