Szkolenie z Pierwszej Pomocy


Dzięki uprzejmości Koła Gospodyń Wiejskich ze Stasikówki w Naszej szkole zostało przeprowadzone szkolenie z pierwszej pomocy, które prowadziła pani Halina Długopolska – ratownik medyczny.
Uczniowie doskonali umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy – sztuczne oddychanie czy pozycja boczna ustalona.