Rekrutacja 2021/2022

Lista kandydatów przyjętych do Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Stasikówce znajduje się na tablicy informacyjnej w budynku szkoły.